همکاران ما

parallax background

نیروی انسانی خبره سرمایه ماست


 

نیروی انسانی تحصیل کرده و آموزش دیده برای ساختن محیطی امن و پویا و اجرای سیستم آموزشی "های اسکوپ" یکی از اصلی ترین قطعات پازل آموزش می باشد.

آموزش مستمر نیروی انسانی از طریق ایجاد، ذخیره و انتشار دانش در کنار یادگیری نحوه برخورد با هر کودک از طریق سیستم "های اسکوپ" موجب ارتقاء دانش نیروی انسانی و به طبع آن بهبود سیستم آموزشی خواهد شد.

parallax background
 

نیروی انسانی در روش آموزشی "های اسکوپ"


نقش مربیان

با توجه به یادگیری فعال به عنوان یک فرایند ایجاد آگاهی، برنامه آموزش "های اسکوپ" مجموعه ای از اهداف یادگیری را به عنوان مهارت های اصلی در فضاهایی چون زبان، ریاضیات، علوم، حرکت ( رشد جسمی و حرکتی ) و موسیقی ارائه می دهد و پیوستار رشدی که در این مهارت های اصلی به تصویر کشیده شده است، مربیان را برای یافتن راهکارهای مناسب برای تدوین برنامه های روزانه و ارئه موضوعات آموزشی متوالی و ارزیابی و پیگیری پیشرفت فردی و گروهی کودکان آماده می کند. همچنین مربیان با ایجاد چالش، حمایت و گسترش کشفیات و کندوکاوهای کودکان، تشویق به انتخاب یک روش فعال در حل مسئله به یادگیری عمیق تر کودکان کمک می کنند و با طرح پرسش های مناسب و مرتبط با اهداف برنامه ی آموزشی، کودکان را در انتخاب فعالیت ها، تعیین اهداف، فکر کردن و تکمیل مهارت های یادگیری خاص یاری می نماید.

"های اسکوپ" که بر استدلال و تفکر کودکان تاکید دارد، به کودکان اجازه حل مشکلات را می دهد و فرصتی در اختیار کودکان می گذارد تا کارها را، خود انجام دهند. کارگزاران "های اسکوپ" نیز راه حل های منطقی کودکان را می پذیرند حتی اگر با چیزی که در ذهن آنها است متفاوت باشد. در الگو ی "های اسکوپ" مربیان و به طور کلی بزرگسالان و کودکان، مشاجره های میان فردی را با یکدیگر حل و فصل می نمایند. بزرگسالان ضمن توجه به احساسات کودکان، از آنان اطلاعاتی درباره ی آنچه باعث مشاجره شده است، کسب می کنند و مشکل را مجددا بازگو می نمایند، از کودکان راه حل می خواهند و از تصمیمات کودکان حمایت می کنند. این روش حل مشکل در مشاجره نه تنها موجب ایجاد مهارت های میان فردی در کودکان می شود بلکه به رشد مهارت های تحلیلی و استدلالی آنان نیز کمک می نماید.

رابطه والدین و مربیان

"های اسکوپ" راهکارهای متعددی برای برقراری ارتباط دو جانبه خانه و مدرسه دارد. والدین و معلمان "های اسکوپ" از طریق تبادلات غیررسمی روزانه و حمایت برنامه ریزی شده رسمی، به طور مداوم در اطلاعات و دانش مربوط به رشد و تکامل کودکان و مشاهده آنان سهیم می شوند و مربیان ضمن آشنایی با شیوه های بهره گیری از یادگیری فعال در آموزش، والدین را نیز به مشاهده نحوه ی یادگیری کودکان خود از طریق تجربه ی مستقیم با محیط قادر می سازند.

به منظور یادگیری کودکان و نیز مشاهده میزان رشد آنها در طول برنامه ی سالانه، مربیان از یادداشت های کوتاهی که برای ارزیابی کودکان گردآوری کرده اند، استفاده می کنند و برای والدین ، مثال های عینی می آورند. مربیان همچنین در ایجاد راهکارهایی برای ادغام فعالیت های روزمره در خانه، به والدین کمک می کنند. آنها همچنین نشان می دهند که چگونه اوقات فراغت خانواده می تواند به یادگیری مهارت های اجتماعی تبدیل گردد، چگونه می توان از شیوه های کارای حل مسئله در آرام ساختن مشاجرات و اختلاف نظرها به طور سازنده استفاده کرد و چگونه می شود اختیاراتی به کودکان داد و فرصت هایی برای ابتکار عمل حتی در طول مراقبت های عادی روزانه در اختیار کودکان گذاشت.

26655044

09026655045