مراحل رشد شناختی از نظر پیاژه

یادگیری فعال کودک
آوریل 15, 2016
بازی و نقاشی کودکان
آوریل 16, 2016
نمایش همه

مراحل رشد شناختی از نظر پیاژه

پیاژه از برجسته‌ترین روانشناسان قرن بیستم می‌باشد. او معتقد بود که کودک در فرآیند رشد خود شرکت کننده‌ای فعال است و کودکان را دانشمندانی کوچک کنجکاو می‌دانست که به تحقیق و آزمایش درون محیط می‌پردازند. او به مشاهده کودکان خود پرداخت و در این بین متقاعد شد که توانایی کودکان در تفکر و استدلال از یکسری مراحل عبور می‌کند. او رشد ذهنی را به چهار مرحله تقسیم نمود. این چهار مرحله عبارتند از: مرحله حسی-حرکتی، پیش‌عملیاتی، عملیات عینی و انتزاعی.

مرحله حسی-حرکتی: این مرحله از زمان تولد تا دو سالگی را شامل می‌شود. در این مرحله حواس و حرکت کودک بنیان رشد وی می‌شود و کودک رابطه میان اعمال خود و پیامدهای آن‌ها را کشف می‌کند و مفاهیمی چون شیء، فضا، زمان و علیت را در می‌یابد.

مرحله پیش‌عملیاتی: این مرحله از دو تا هفت سالگی کودک را شامل می‌شود. در این مرحله، زبان، تجسم، ارتباط‌گیری گسترده‌تر با دیگران و تفکر نمادین پدیدار می‌شود و کودک این توانایی را می‌یابد که میان اشیاء و حواس خود تمایز قائل شود. از نظر پیاژه، کودک در این دوره در حال ورود به سطحی از منطق و استدلال ابتدایی است و می‌تواند به حال، آینده و گذشته بیندیشد و برخی از مفاهیم و کمیت‌ها را نیز به خاطر بسپارد.

مرحله عملیات عینی: در این مرحله که بین هفت تا یازده سالگی است کودک می‌تواند به مفهومی از منطق دست یابد، قوانین را کشف کند و رابطه‌های مستدلی را به وجود آورد که پایدار باشند. همچنین، کودک در این دوره می‌تواند هر شی ء یا رویدادی را از جنبه‌ها و سطوح مختلف مورد بررسی و طبقه‌بندی قرار دهد.

مرحله انتزاعی: کودک از 12 سالگی به بعد وارد این مرحله می‌شود و علاوه بر تلاش برای هماهنگ کردن خود با محیط پیرامون، می‌کوشد محیط پیرامون را با خود هماهنگ کند. در این دوره تفکر فرد از قلمرو واقعیات عینی و محسوس فاصله می‌گیرد و به دنیای صوری وارد می‌شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.