خواب

آوریل 24, 2016
Children-s-drawing-of-happy-family-having-good-time-together-800

به کودک خردسال خود نقاشی یاد ندهید!

نقاشی در تشکیل شخصیت و روان کودک اهمیت به‌سزایی دارد و نه تنها به او امکان شناسایی محیط و شرکت در آن را فراهم می‌سازد و […]